Loading...
Last update:  May 26, 2023
08:28 +1GMT

Allergenic Molecule  Ara h AgglutininHomo sapiens  
Molecule nameAra h Agglutinin
Sequence
Name Description Reference IUIS
Ara h Agglutinin Complete Ara h Agglutinin - Q43373
NO
10
MKPFCVLLTF
20
FLLLAASSKK
30
VNSAKTETVS
40
FNYNSFNQGN
50
PAISFQGDVT
60
VLSDGNLLLT
70
NLNKSNSVGR
80
VLYATPVRIW
90
SSATGNVASF
100
VTSFSFEMKD
110
YNDYDPADGI
120
IFFISPEDTQ
130
IPAGSIGGGT
140
LGVSDTKGAG
150
HFVGVEFDTY
160
SNSEYNDPPT
170
HHVGIDVNSV
180
KSLKTVPWNS
190
VSGALVKVTV
200
IYDSSSKTLS
210
VAVTNENGDI
220
TTIAEVVDLK
230
AKLPERVKFG
240
FSASGSAGGR
250
QIHLIRSWSF
260
TSTLITTTTT
270
TSINNNEKKI
 
MNILTA

Close

Name Description Reference IUIS
Ara h Agglutinin Complete Ara h Agglutinin - Q8W0P8
NO
10
AETVSFNFNS
20
FAQGNPAINL
30
QGDATVHSDG
40
NVQLTNLKSS
50
YSAVRVLYST
60
PVRLWDKATG
70
NVASFVTSFS
80
FQLTDVERYN
90
AADGIIFFVA
100
PEDTQIPSGG
110
VGGTLGVASS
120
NGVGQFVGVE
130
FDSYSNSEFK
140
DPPYQHVGID
150
VNTLVSSKTV
160
EWKRVSGSVV
170
KVTVIYDSPS
180
KTLSVAVINE
190
SGDINTMDDV
200
VDLKAKLPKK
210
VKFGFSCASS
220
VGGRQIHLIR
230
SWSFISTLKT
240
TTSISSNGTI
 
MDIATA

Close

Name Description Reference IUIS
Ara h Agglutinin Complete Ara h Agglutinin - Q43375
NO
10
SASETETVSF
20
NFNSFAQGNP
30
AINLQGDATV
40
LSDGNVQLTN
50
VKSSYSAGRV
60
LYGTPVRLWD
70
KATGNVASFV
80
TSFSFQLTDL
90
QGYNAADGII
100
FFVAPEDTQI
110
PSGGVGGTLG
120
VASSNGVGQF
130
VGVEFDSYSN
140
SEFKDPPYQH
150
VGIDVNTLVS
160
SKTVEWKRVS
170
GSVVKVTVIY
180
DSPSKTLSVA
190
VINSGDINTI
200
ADVVDLKPKL
210
PEKVKFGFSS
220
ASSVGGRQIH
230
LIRSWSFIST
240
LKTTSISSNG
 
TIMDIATA

Close

Name Description Reference IUIS
Ara h Agglutinin Precursor Ara h Agglutinin - P02872
NO
10
MKPFCVFLTF
20
FLLLAASSKK
30
VDSAETVSFN
40
FNSFSEGNPA
50
INFQGDVTVL
60
SNGNIQLTNL
70
NKVNSVGRVL
80
YAMPVRIWSS
90
ATGNVASFLT
100
SFSFEMKDIK
110
DYDPADGIIF
120
FIAPEDTQIP
130
AGSIGGGTLG
140
VSDTKGAGHF
150
VGVEFDTYSN
160
SEYNDPPTDH
170
VGIDVNSVDS
180
VKTVPWNSVS
190
GAVVKVTVIY
200
DSSTKTLSVA
210
VTNDNGDITT
220
IAQVVDLKAK
230
LPERVKFGFS
240
ASGSLGGRQI
250
HLIRSWSFTS
260
TLITTTRRSI
270
DNNEKKIMNM
 
ASA

Close

Name Description Reference IUIS
Ara h Agglutinin Partial Ara h Agglutinin - Q38711
NO
10
KPFCVFLTFF
20
LLLAASKKVN
30
SAETVSFNFN
40
SFSEGNPAIN
50
FQGDVTVLSN
60
GNIQLTNLNK
70
VNSVGRVLYA
80
MPVRIWSSAT
90
GNVASFLTSF
100
SFEMKDIKDY
110
DPADGIIFFI
120
APEDTQIPAG
130
SIGGGTLGVS
140
DTKGAGHFVG
150
VEFDTYSNSE
160
YNDPPTDHVG
170
IDVNSVDSVK
180
TVPWNSVSGA
190
VVQVTVIYDS
200
STKTLSVAVT
210
NENGDITTIA
220
QVVDLKAKLP
230
ERVKFGFSAS
240
GSLGGRQIHL
250
IRSWSFTSTL
260
ITTTRRSIDN
270
NEKKIMNMAT
 
A

Close


Sequence Motifs
Name Description Reference IUIS
INSCH103 Motif INSCH
NO
10
GRALYSAPIH
20
IWDNATGNVA
30
SFATSFTFEI
40
DAPNDYDPAD
50
GFAFFIAPVD

TQ

Developed by
Panservice